Evliya Çelebi Kimdir?

Evliya Çelebi Kimdir?

2018, Dec 24    

Evliya Çelebi Kimdir?

 • Evliya Çelebi İstanbul’da Unkapanı ilçesinde 25 Mart 1611 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Kütahyalıdır.

 • 17.yüzyılın önde gelen gezginlerindendir.

 • Evliya Çelebi 7 iklim ve 18 padişahlık görmüştür.

 • Evliya Çelebi eğitim alanında çok iyi bir öğrenim görmüştür.

 • Yaklaşık olarak ömrünün elli yılını seyahat ederek geçirmiştir.

 • Osmanlı topraklarında gezip gördüklerini Seyahatname adlı eserinde toplamıştır.

 • Evliya Çelebi on ciltlik Seyahatnamesiyle Divan edebiyatının en büyük gezi eserini yazmıştır.

 • Çelebi 1682 yılında gezmek için gittiği Mısır’da vefat etmiştir.

Seyahatname

 • Evliya Çelebi’nin seyahatname eseri on ciltten oluşmaktadır.

 • Evliya Çelebi, Seyahatnâme’sinde gezip gördüğü yerleri kendi üslûbu ile anlatmıştır.

 • Olaylara çoğu defa alaycı bir tavırla yaklaşmış olan Evliya Çelebi, bazen anlattığı olayları renklendirmek amacıyla uydurma haberler ve olaylar da yer vermiştir, okuyucunun ilgisini çekmek için aklın alamayacağı fantastik olaylara da yer vermiştir.