Lagari Hasan Çelebi

Lagari Hasan Çelebi

2018, Dec 15    

Kısaca Hayatı

  • Hayatı hakkındaki bilgiler kısıtlı olup sadece Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde anlattıklarına dayalıdır.

  • Evliya Çelebi’nin seyahatname’sinde anlattıklarına göre 1632-1633 yılında, IV. Murad’ın kızı Kaya Sultan’ın doğumu sebebiyle yapılan kutlamalar sırasında 50 okka barut macunundan yedi kollu bir fişek icat etmiş ve “Padişahım, seni hudâya ısmarladım, İsa peygamber ile konuşmaya gidiyorum” diyerek Sarayburnu’nda IV. Murad’ın huzurunda fişeğe binmiş, yardımcılarının fişeği ateşlemesiyle havaya yükselmiştir.

  • Havada iken yanındaki fişekleri ateşleyince denizin yüzü parlamıştır ancak bir süre sonra büyük fişeğin barutu kalmayıp yere doğru düşerkene ellerindeki kartal kanatlarını açıp Sinan Paşa Köşkü önünde denize inmiştir.

  • Lagari Hasan Çelebi’nin yaklaşık 300 metre kadar havalandığı ve 20 saniye boyunca havada kaldığı ölçülmüştür.

  • Oradan da yüzerek karaya çıkmış ve padişahın huzuruna gelerek, “Padişahım, İsa peygamber sana selam etti” diyerek şaka yapmıştır. Sultan Murad bu başarısından ötürü onu sipahi yazdırmış ve maaşa bağlamıştır.

  • Bu durum saray ulemâsını rahatsız etmiş ve onların baskısı ile yargılanarak Kırım’a sürgüne gönderilmiştir.

  • Kırım’da Selâmet Giray Han’ın yanına giderek orada vefat etmiştir.